05/21/2024 17:27
Navigation
Introduction
About the Project
Copyright
Authors & Contact
FAQs
Active Indexes
WIG 1:25 000
WIG 1:100 000
WIG 1:300 000
WIG Maps
WIG maps 1:10 000
WIG maps 1:25 000
WIG maps 1:100 000
WIG maps 1:300 000
WIG maps 1:500 000
Other WIG maps
Non-WIG Maps
Other Central European maps
Allied maps
German maps - 1919
German maps 1919-1945
KUK (Austro-Hungarian) maps
Russian and Soviet maps
Town plans
Other Material
Literature
Web Links
Polish --> English Map Key
Users Online
Guests Online: 1

Members Online: 0

Total Members: 4,394
Newest Member: Anna Zaranko
Co-operation:

Tomek Pluciński (in Polish)
Archive Maps of Gdańsk Pomerania (in Polish)
Old maps of Lithuania and the Baltics
Western Poland Map Archive
(in Polish)

Military Treasure Hunters Forum
(in Polish)

FTP access to ziomal.org
Tiger Militaria Catalog (Polish)
Zecernia Map Collection (Polish)
BotSlap Panel
Last check: 05/21/2024
Slap count: 4
Last checked ID: 16777215
Literature
eLiterature
A selection of documents, books, etc. from 1920s - 1940s, and more modern, in Polish and other languages. Please be advised: a selection of documents, books, etc. from 1920s - 1940s, and more modern, in Polish and other languages. Please note that some German WW2 publications use Fraktura type (so-called Gothic font).

Latest update: 07.08.2022
New items are marked in dark red font

Publications in Polish

Items published by W.I.G., or in close co-operation with WIG

„TABLICE WYSOKOŚCI DO UŻYTKU przy zdjęciach stolikowych” (1920)
from the collection and by permission of the Library of Congress, USA

„NIWELACJA TOPOGRAFICZNA WG. WYKŁADÓW Kpt. Szpindlera Tytusa” (1926). Published by W.I.G. or in close involvement of W.I.G.

Mjr K.Jankowski RZUT I UKŁAD KARTOGRAFICZNY DLA POLSKICH MAP WOJSKOWYCH Z SIECIĄ KILOMETROWĄ (1925)

Courtesy of Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznan, Poland
 
J. KREUTZINGER Topografja. Pomiar i zdjęcia kraju, kartografia i wojskowe znaczenie terenu... (1928)
A flagship manual / guide on topography. Good quality scan, over 280 Mb.
More information on col. Kreutzinger can be found in an article by col. Sobczynski (in Polish) at geoforum.pl
A compressed version of the book, 90 Mb:
J. KREUTZINGER Topografja. Pomiar i zdjęcia kraju, kartografia i wojskowe znaczenie terenu... (1928)


A publication by one of the more colourful figures in the Wojskowy Instytut Geograficzny on "Map knowledge and military use of terrain”. 1928, [OCR]
Inż. Marjan Hełm-Pirgo „Kartoznawstwo i wojskowe wyzyskanie terenu” [66 MB]
Inż. Marjan Hełm-Pirgo „Kartoznawstwo i wojskowe wyzyskanie terenu” [37 MB][OCR]
Inż. MARIAN HELM-PIRGO "POCZĄTKI KARTOGRAFII WOJSKOWEJ w POLSCE ODRODZONEJ (1918-1920)" [1.5 MB]
Inż. MARIAN HELM-PIRGO "POCZĄTKI KARTOGRAFII WOJSKOWEJ w POLSCE ODRODZONEJ (1918-1920)" [31 MB]

K.Stefczyk Litwa. Szkic wojskowo-geograf. i statystyczny. A text from a periodical “Bellona” (XXXIV, 1929) 33 MB, pdf. Includes a general map of Lithuania. The map will also be available separately, in mapster (higher resolution)

J.NIEBRZYCKI
POLESIE OPIS WOJSKOWO-GEOGRAFICZNY I STUDJUM TERENU, 1930 [approx. 93.5 Mb, PDF]
J. NIEBRZYCKI POLESIE OPIS WOJSKOWO-GEOGRAFICZNY I STUDJUM TERENU [smaller file, approx. 54 Mb, PDF]
File shared courtesy of Podlaska Biblioteka Cyfrowa


"OPIS PRZESZKÓD I KOMUNIKACYJ ARKUSZA MAPY 1:300 000 GŁĘBOKIE - ŚWIĘCIANY (Wiłkomierz)" (Secret). Approx. 110 Mb (from the collection and by permission of the Library of Congress, USA)
smaller file (approx. 35 Mb)
Please note: Attachment No 1 - descriptive map - is missing!


SKOROWIDZ MIEJSCOWOSCI na MAPIE RP 1:1 000 000 1935, (4.2 MB) [OCR]

(from a digital library of the Polish Academy of Sciences)

Topographic Instructions:

REGULAMIN TECHNICZNY BIURA KARTOGRAFICZNEGO WIG, 1926 r (PDF, 15.5 Mb) [OCR]

Courtesy of the Central Military Library, Warsaw

Przepisy podstawowe o sporządzaniu map wojskowych i opisu wojskowo-geograficznego 1929.
A text (re-written by hand!) approx. 1946, by an unknown volunteer, (Thank you very much, PKC!)
[11.6 Mb, PDF]

„PRZEPISY PODSTAWOWE O SPORZĄDZANIU MAP WOJSKOWYCH I OPISU WOJSKOWO-GEOGRAFICZNEGO”, 1929 r (original scan-size)[OCR] [21 MB, PDF]

INSTRUKCJA TOPOGRAFICZNA CZĘŚĆ II TECHNICZNA (1925), 24 MB, [OCR]

courtesy of the digital library of the Polish Academy of Sciences

INSTRUKCJA TOPOGRAFICZNA W.I.G. CZEŚĆ III ZDJĘCIE STOLIKOWE 1936 r [53.8 Mb]
, [OCR]
Courtesy of the Central Mlitary Library, Warsaw

INSTRUKCJA TOPOGRAFICZNA WIG CZ. IV UNACZEŚNIANIE MAP (1937), 10 MB, [OCR]

courtesy of the digital library of the Polish Academy of Sciences

INSTRUKCJA UŻYCIA WSPÓŁRZĘDNYCH PROSTOKĄTNYCH CZ. I ZACHÓD (1939), [OCR]

16.5 MB, pdf (private collection)
We are not aware whether the p. II, i.e. “East” was ever published, as the p I, “West” appeared in July 1939, only two months before the outbreak of WW2.

Podręcznik terenoznawstwa dla podoficerów (1928) [38 MB], [OCR]
Podręcznik terenoznawstwa dla podoficerów [115 MB], [OCR]

H. Lach-Locki Posługiwanie się mapą angielską Skrypt (1941), [OCR]

ZASADNICZE WIADOMOŚCI Z TOPOGRAFII (1942), [OCR]

INFORMATOR DO MAPY SAMOCHODOWEJ POLSKI 1:1 000 000 (WIG, 1947), [OCR]ZNAKI TOPOGRAFICZNE

A large and probably most complete set of topographic symbols used, primarily in 1:25,000 WIGs in 1930s can be found in a 1931 publication available below („Wzory i objaśnienia znaków topograficznych map…” Topo signs in earlier maps, Polish, Russian, Austro-Hungarian and German, can be found in the publications from 1920s. (See below) or in specific brochures, e.g. “„… map austriackich, niemieckich i rosyjskich”). Additional information on earlier maps can be found (in Polish) in a 1912 guide on Austrian maps: “Jak czytać austryackie mapy wojskowe”, available below.

DOWÓDZTWO VI-ej ARMJI. BIURO KARTOGRAFICZNE.
OBJAŚNIENIA ZNAKÓW KONWENCJONALNYCH UŻYWANYCH NA MAPACH I SZKICACH POLSKICH W PODZIAŁKACH 1:75 000 I 1:200 000 (1920)

Znaki topograficzne map polskich 1:75 000 i 1:100 000 IWG, 1922, 16,5 MB, (private collectoin), [OCR]
Znaki topograficzne map polskich 1:75 000 i 1:100 000 IWG, 1922 (2), [OCR] (Another copy of the same key to topo signs,)

Znaki topograficzne map polskich 1:50 000 i 1:100 000 IWG, 1920, (courtesy of the Library of Congress, USA) [OCR]
Znaki topograficzne map polskich 1:50 000 i 1:100 000 IWG, 1922, 16,5 MB, (private collection), [OCR]

ZESTAWIENIE ZNAKÓW TOPOGRAFICZNYCH MAP AUSTRIACKICH NIEMIECKICH I ROSYJSKICH, [OCR]
1925, 4.9 MB, pdf
Courtesy of the digital library of the Polish Academy of Sciences

Klucz Znaków Przyjętych dla Map Austrjackich, Pruskich, Rosyjskich
[no publication date, PDF, 2.9 Mb]

Mj. St. Gasiewicz - Znaki topograficzne map (1930)
 Topographic symbols (Polish, German, Austro-Hungarian)

WZORY I OBJAŚNIENIA ZNAKÓW DO PRAC TOPOGRAFICZNYCH I KARTOGRAFICZNYCH WIG w skalach  1:10 000 i 1:20 000, (1:25 000), (1928)
courtesy of the Library of Congress, USA

WZORY I OBJAŚNIENIA ZNAKÓW TOPOGRAFICZNYCH MAP W SKALI 1:10 000 i 1:25 000 WOJSKOWEGO INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO, 1931 r. 20 MB, pdf
Courtesy of the Central Military Library

ZNAKI I OBJAŚNIENIA DO MAP 1:25 000 1:100 000 1:300 000, 1937 r (PDF, 4,9 Mb)
A short brochure with main topo symbols on WIG maps
Courtesy of the Central Military Library

ZNAKI I OBJAŚNIENIA DO MAP ZSRR 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000 [PDF, 16.9 Mb]
Post-WW2 (1948) publication by “WIG Sztabu Generalnego”
Courtesy of the Central Military Library

ZNAKI I OBJAŚNIENIA DO MAP 1:25 000 1:100 000 1:300 000 (1948, WIG)

ZNAKI UMOWNE WZORY PISM I SKRÓTY DLA MAP TOPOGRAFICZNYCH W SKALI 1:25 000 1:50 000 1:100 000 (WZÓR 1951)

ZNAKI UMOWNE WZORY PISM I SKRÓTY DLA MAP TOPOGRAFICZNYCH W SKALI 1:25 000 1:50 000 1:100 000 (WZÓR 1951) (smaller file)

WZORY I OBJAŚNIENIA ZNAKÓW TOPOGRAFICZNYCH MAP W SKALI 1:10 000 i 1:5000. 2nd edition, 1962 [OCR]. Large file, approx. 85 MB

WZORY I OBJAŚNIENIA ZNAKÓW TOPOGRAFICZNYCH MAP W SKALI 1:10 000 i 1:5000. 2nd edition, 1962, approx. 23 MB

ZNAKI KONWENCJONALNE I SKRÓTY STOSOWANE NA POLSKICH MAPACH MORSKICH (1959)

ZNAKI KONWENCJONALNE I SKRÓTY STOSOWANE NA POLSKICH MAPACH MORSKICH (smaller file)

M. SOKOŁOWSKA "BIBLIOGRAFIA KARTOGRAFII GEOLOGICZNEJ POLSKI" (1953)


WIG map catalogues


KATALOG MAP I INNYCH WYDAWNICTW WIG ZE SKOROWIDZAMI I WZORAMI (1927) [42,8 Mb, PDF]
An interesting publication which shows, among others, coverage by earlier (1920s) map editions, so-called “regiony” (regions)
Courtesy of Podlaska Biblioteka Cyfrowa

Katalog Map WIG
1934 r [11.9 Mb, PDF]

KATALOG MAP WIG
The last edition of
Katalog Map WIG, dated 1938
Courtesy of Central Military Library, Warsaw
[PDF, 19.4 Mb]


BIBLJOTEKA SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ publishe by a geographical section of the Society for Military Knowledge (and WIG). Books and brochures on geographic and military subjects.

Tom 5 Bibljoteki Służby Geograficznej, „O sposobach przedstawiania terenu na mapach
40 MB, pdf
(We would like to thank Mr Zenon Kozieł PhD, the Head of GIS, Cartography & Remote Sensing Department of the Mikolaj Kopernik University, Torun for help in obtaining this item)

BSG TOM 9 F.BIERNACKI J.SLOMCZYNSKI ODWZOROWANIE QUASI-STEREOGRAFICZNE WIG (1932)
[larger file (35 Mb)]
BSG TOM 9 F.BIERNACKI J.SLOMCZYNSKI ODWZOROWANIE QUASI-STEREOGRAFICZNE WIG (1932)
[smaller file (16.5 Mb)]

BSG Tom 11 -  J. Slomczynski - UZGODNIENIE WYNIKOW TRIANGULACYJ NA OBSZARZE POLSKI
1933 [PDF, 7.3 Mb]

BSG TOM 12 KAUKAZ - SZKIC GEOGRAFICZNO-OPISOWY. WALERJAN TEWZADZE Warszawa 1933
[larger file (69 Mb)]
BSG TOM 12 KAUKAZ - SZKIC GEOGRAFICZNO-OPISOWY. WALERJAN TEWZADZE Warszawa 1933
[wersja „mała” (25 Mb)]


BSG Nr 18
TRANSFORMACJA WSPÓŁRZĘDNYCH GEOGRAFICZNYCH I GRANICE DOKŁADNOŚCI Ppłk Inż Wiktor Plesner, Edynburg 1944
(with a dedication from col. Plesner of WIG), 15 MB, pdf.

BSG Nr 19 SŁOWNICTWO SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ ANGIELSKO-POLSKIE (38, Mb, PDF)
Probably the last BSG publication, even though the introduction suggests plans for at least one volume more.
BSG Nr 19 SŁOWNICTWO SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ ANGIELSKO-POLSKIE
Smaller file variant [12.8 Mb]Wiadomości Służby Geograficznej i Wiadomości Służby Żeglarskiej (WSG) - Kwartalnik współwydawany przez Wojskowy Instytut Geograficzny

Rocznik I (1927) - bound, yearly edition. Please note, a VERY large file! (427 MB)
Zeszyt 1/1927
Zeszyt 2/1927
Zeszyt 3/1927
Zeszyt 4/1927

Courtesy of Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, with gaps (missing pages) filled in from scans available in Chełmska Biblioteka Cyfrowa

Rocznik II (1928) - bound, yearly edition Please note, a VERY large file! (357 MB)
Zeszyt 1/2 1928

Zeszyt 3/4 1928
Courtesy of Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, with gaps (missing pages) filled in from scans available in Chełmska Biblioteka Cyfrowa

Rocznik III (1929) - bound, yearly edition. Please note, a VERY large file! (130 MB)

Zeszyt 1/2 1929
Zeszyt 3/4 1929

Rocznik IV (1930) - bound, yearly edition. Please note, a VERY large file! (130 MB)
Zeszyt 1
Zeszyt 2
Zeszyt 3
Zeszyt 4

Courtesy of Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, with gaps (missing pages) filled in from scans available in Chełmska Biblioteka Cyfrowa

Rocznik V (1931) - bound, yearly edition. Please note, a VERY large file! (130 MB)
Zeszyt 1
Zeszyt 2
Zeszyt 3
Zeszyt 4

Courtesy of Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, with gaps (missing pages) filled in from scans available in Chełmska Biblioteka Cyfrowa

Zeszyt 1/1939 [PDF, 20 Mb]

Zeszyt 1/1948 r. PDF,  83 Mb [OCR]

(compressed version of this issue), 24 MB, [OCR]
This issue includes a list of all WSG articles published before WW2

Zeszyt 2/1948 - the last but one issue of Wiadomości Służby Geograficznej.

Courtesy of Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu


An article from the “Wiadomościach slużby Geograficznej” published separately at the International Cartographic Show in Warsaw, 1934.
Ppłk. J. LEWAKOWSKI MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA KARTOGRAFICZNA W WARSZAWIE - 1934. ODBITKA Z
WIADOMOŚCI SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ” NO 1-2 / 1935
[38.5 Mb, PDF]
Ppłk. J. LEWAKOWSKI MIEDZYNARODOWA WYSTAWA KARTOGRAFICZNA W WARSZAWIE-1934 ODBITKA Z WIADOMOŚCI SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ” NO 1-2 / 1935
[smaller file - 10.8 Mb, PDF]

J. Słomczyński "POLSKIE MAPY WOJSKOWE" - a copy of an article, published separately, originally in “Wiadomości Służby Geograficznej” (3/1934)
courtesy of the Library of Congress, USA

L. Bobrowicz "TRIANGULATOR NA POLESIU" - a copy of an article (3/1936) from the “Wiadomości Służby Geograficznej”
courtesy of the Library of Congress, USA

J. Michalowski, T. Sikorski Katalog punktów trygonometrycznych RP 1932
“Catalogue of trigonometric points in Poland”. A list of altitude points in pre-WW2 Poland, i.e. highest buildings, church spires, local peaks, including their lon / lat coordinates. Please note: this is NOT a list of towns and villages in pre-WW2 Poland.
[PDF 33Mb, 1932 r]

Terenoznawstwo i kartoznawstwo 1931 (PDF) [41MB]

KATALOG REPERÓW SIECI NIWELACYJNEJ m. st. WARSZAWY (1928)

Courtesy of
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Warszawa, 1939. A volume captured and used by German military map service, later captured by the British Forces in the British occupation zone of Germany and used again. Please note, several pages are missing!
KATALOG WYSOKOŚCI reperów polskiej podstawowej sieci niwelacyjnej (niwelacji precyzyjnej I-ego rzędu) nad poziomem morza w Amsterdamie. [OCR]
[Large file version, 191 Mb, PDF]
KATALOG WYSOKOŚCI reperów polskiej podstawowej sieci niwelacyjnej (niwelacji precyzyjnej I-ego rzędu) nad poziomem morza w Amsterdamie. [OCR]
[smaller version, approx.75 Mb]


Other publications on cartography

R. Umiastowski "TERYTORJUM POLSKI POD WZGLĘDEM WOJSKOWYM" (1921)
Smaller file version:
R. Umiastowski "TERYTORJUM POLSKI POD WZGLĘDEM WOJSKOWYM" (1921)
Courtesy of the Library of Congress, USA

R. Umiastowski „GEOGRAFJA WOJENNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I ZIEM OŚCIENNYCH” (1924)
Smaller file version:
R. Umiastowski „GEOGRAFJA WOJENNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I ZIEM OŚCIENNYCH” (1924)

Courtesy of the Library of Congress, USA

P. Eberhart "R. Umiastowski - Zapomniany polski geograf" (2014)
From: 17
FOLIA GEOGRAPHICA SOCIO-OECONOMICA

INSTRUKCJA TOPOGRAFICZNA ARTYLERJI CZ. 1 (1931)

Courtesy of Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Józef Chłopski TERENOZNAWSTWO (1912)
Józef Chłopski TERENOZNAWSTWO (smaller file version)

Courtesy of Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
 
 X. H. Libinski T.J. JAK CZYTAĆ AUSTRYACKIE MAPY WOJSKOWE (1912), 63 MB, pdf. [OCR]

Quite detailed guidebook on how to read (interpret) Austro-Hungarian maps, written in a somewhat specific, archaic Polish. Includes detailed explanation of main map symbols used on Austrian maps and map samples.

L. SAWICKI PRZYCZYNKI DO BIBLJOGRAFII KARTOGRAFICZNEJ ZIEM POLSKICH (1920)
27 Mb, pdf. [OCR]
A detailed “stock take” in the Kriegsarchiv, Vienna, a listing and description of all (identified) maps and plans of broadly understood “Polish lands”.
(courtesy of the digital library of the Polish Academy of Sciences)

A. ŁOMNICKI "MATEMATYCZNA ANALIZA PROJEKCJI MAPY MIĘDZYNARODOWEJ 1:1 000 000" (1927)

B. Olszewicz POLSKA KARTOGRAFJA WOJSKOWA (ZARYS HISTORYCZNY), 1921 r. [PDF, 113 Mb]
Flagship book on the development of Polish military cartography by 1918. Worth reading if only to find out what other authors, including modern ones, refer to.

[OCR]
Polskie Słownictwo Geograficzne (I) [44.6]
Polskie Słownictwo Geograficzne (II) [14.6]

PLANY PRZEGLąDOWE MIAST POLSKICH [OCR]
Pdf, 116 Mb, courtesy of Mr Ryszard Hubisz. The volumes includes 99 plans of mid-size and small towns, approx. 1:6,000 scale, drawn from (mainly) detailed town plans from 18th - 20th century. Although the plans do not include street names, it’s a valuable publication, as it shows historical layout of smaller towns in the past.

PLANY PRZEGLĄDOWE MIAST POLSKICH [OCR]
Smaller file, approx. 65 MB

Selected articles from (pre-WW2) Polish Cartography Review

Polski Przeglad Kartograficzny 1923 - 1924 - wybrane artykuly (PDF)
Polski Przeglad Kartograficzny 1925 - 1926 - wybrane artykuly (PDF)
Polski Przeglad Kartograficzny 1927 - 1928 - wybrane artykuly (PDF)
Polski Przeglad Kartograficzny 1929 - 1930 - wybrane artykuly (PDF)
Polski Przeglad Kartograficzny 1931 - 1932 - wybrane artykuly (PDF)
Polski Przeglad Kartograficzny 1933 - 1934 - wybrane artykuly (PDF)

A translation (of a section) of an article by the head of German military cartography, gen. Hemmerich on Polish Cartographic Service (WIG). Original materials (Mitteilungen des Chefs des Kriegs-Karten- und Vermessungwesens) should be made available by end of 2018 (see German documents on this page)
Gerlach Hemmerich: „Przygotowanie kartograficzne państw nieprzyjacielskich do obecnej wojny” - translation into Polish (docx).


Jerzy Drabek: "Reprodukcje niemieckie map WIG 1:25 000, 1:100 000, 1:300 000, 1:500 000, 1:1 000 000". (pdf, 110 Mb)
M.A. Thesis (1961), a very interesting and, in that time, quite detailed summary of German maps of Poland published during WW2.
Smaller version (approx. 30 Mb)
Made available by author's permission.

Other interesting publications

Polish-Lithuanian phrasebook (made available in order to deepen the traditionally superb neighbourly relations between Poles and Lithuanians). Worth leafing through, if only to pause over the subjects and air of the small talk 100 years ago: „I’ll be hosting the whole local intelligentsia, do come to visit, you’ll acquaint yourselves. The parson will be there, and so will the curate (young), the landlord, three educated maidens, the doctor, the pharmacist, two teachers and a few of my friends...”

ROZMÓWKI POLSKO-LITEWSKIE
[11.6 Mb, PDF]


A guidebook for the migrants from Eastern Europe to the US at the turn of 19/20th century. Written in archaic Polish. Contains a mix of highly practical information, from how to remove stains (and more) to the oath to the US constitution (translated into Polish)> All this mixed with rather pushy “message from the sponsor” of the publication, extolling to high heaven the benefits of saving and multiplying one's savings - kept, naturally, with the sponsoring institution.
Poradnik ogólny dla Polaków w Ameryce [OCR]


A Guide to North-East Poland. Full text, including maps, but no OCR. Town plans included in the guidebook are also available in the mapster section with town plans of Eastern Europe (bottom of the list). Some information about the guide book can be found (in Polish) in the FORUM.
Ver 1.0 [43.3 Mb].
Przewodnik po Polsce w 4 tomach. Tom I - Polska Północno-Wschodnia

S. Grzegorzewski: PRZEWODNIK PO DRUSKIENIKACH I OKOLICY, 1908
“with 30 figures, map and town plan”

Courtesy of the Library of Congress, USA

Three publications on Brzeżany, bound in one volume: (File size appox. 200 Mb, pdf).
Brzeżany in the battle field (1914 - 1918)
Brzeżany - memorabilia and reminiscences
Brzeżany 1530 - 1930
Courtesy of the Library of Congress, USA). Town plans of Brzeżan are also available in Mapster.

PRZEWODNIK PO WOJEWÓDZTWIE TARNOPOLSKIM Z MAPĄ (1928)
Courtesy of the Library of Congress, USA

I. Szaraniewicz "TRZY OPISY HISTORYCZNE HALICZA" (1901)
Courtesy of the Library of Congress, USA

W. Rewieńska „Bereza Kartuska. Wybrane rozdziały z antropogeografii miasteczka” (1934)

W. Rewieńska „Miasta i miasteczka w północno-wschodniej Polsce”
(1938)


Publications on Lwów (Lemberg), i.e. town plans and guide books in pdf format.


T. Marunowicz "Rozwój MIASTA LWOWA. UWAGI I WNIOSKI" (1877)
from the library of Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersyetu Warszawskiego

PLAN MIASTA LWOWA (1916)
from the library of Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersyetu Warszawskiego

SKOROWIDZ KRÓLEWSKIEGO STOŁECZNEGO MIASTA LWOWA
(1916)
Courtesy of the Library of Congress, USA

PLAN LWOWA wyd. Księgarnia Połanieckiego (1921)
from the library of Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersyetu Warszawskiego

PLAN LWOWA ZE SKOROWIDZEM ULIC (1921) - please note - the town plan itself is missing!
from the library of Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersyetu Warszawskiego

Вильна въ Карманѣ (1915)
Guidebook to Wilno / Vilna in Russian (Courtesy of the Library of Congress, USA). Town plan from the guidebook is also available in Mapster.

"Zaolzie 1938” - a few maps by WIG (cutouts in 1:100,000 and 1:300,000 scale) which show the area of Czechoslovakia annexed in 1938 by Poland. Also, a few documents from the periodical „Wiadomości Służby Geograficznej” (1938) on the subject. Files in a zip format.
Zaolzie 1938 [approx. 22 Mb]

SKOROWIDZ MIEJSCOWOSCI RP, 1931 r. pdf, Please note - 207 Mb! [OCR]

SKOROWIDZ GMIN RP CZ I WOJEWÓDZTWA CENTRALNE I WSCHODNIE 1933 r, pdf, 30 Mb [OCR]

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE 1918-1928 (pdf, 70 Mb) [OCR]
Summary of the first 10 years of national railways in Poland (1918 - 1928).

T. NAGURSKI GOSPODARKA FINANSOWA M. WILNA (1929). Pdf, 36 Mb [OCR]

A dictionary (EN-PL) published by the PSZ (Polish Armed Forces in the West (strictly speaking, in the Middle East)

SŁOWNIK WOJSKOWY ANGIELSKO-POLSKI (1942). PDF, 21MB [OCR]

ATLAS LOTNISK POLSKICH (1933)
[OCR]

Atlas of Polish Airfields - information on (some) airfields in pre-WW2 Poland, including map sections in 1:25,000 and 1:25,000 maps.
(Courtesy the “Armory” - a digital library of the Central Military Library, Warsaw)

Plan miasta Stanisławowa
Approx. 1930 r. Includes list of street names. [OCR] [27 MB]

(includes dedication from the author) (1937) [OCR]

E. Rühle „Studjum powiatu kowelskiego” [236 MB]
E. Rühle „Studjum powiatu kowelskiego” [68 MB]

W. Łoziński „MAPA GLEB WOJEWÓDZTWA TARNOPOLSKIEGO” (1933)
courtesy of the Library of Congress, USA

Dr. Franciszek Uhorczak
“SKOROWIDZ NAZW GROMAD, MIAST I MIASTECZEK…DO MAPY PODKŁADOWEJ JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH WOJEWÓDZTW LWOWSKIEGO, STANISŁAWSKIEGO I TARNOPOLSKIEGO W PODZIAŁCE 1:300.000”
Lwów, 1939, Nakładem Instytutu Geograficznego U.J.K.
(Courtesy of Mr. Ryszard Hubisz)
[38 MB, PDF] [OCR]
(Map available in Mapster)

M. Matakiewicz "DROGI WODNE W POLSCE" (1917)
courtesy of the Library of Congress, USA

MAPA POLSKICH DROG WODNYCH Z TABLICAMI I TEKSTEM OBJASNIAJACYM (1931)
Courtesy of Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytet Łódzki

PRZEWODNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ (1936) nakł. MINISTERSTWA KOMUNIKACJI
Courtesy of the Library of Congress, USA

"SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DORZECZA PRYPECI" (1933)
Courtesy of the Library of Congress, USA

[OCR]
Przewodnik po Borysławiu [54 MB]
Przewodnik po Borysławiu [4.8 MB]

1930s, 47 MB, [OCR]
„Truskawiec-Zdrój. Ilustrowany przewodnik po zdrojowisku i okolicy z mapami i wykresem”

[OCR]

„KRÓTKA MONOGRAFIA WSZYSTKICH MIAST, MIASTECZEK I OSAD w KRÓLESTWIE POLSKIM” [460 MB]
„KRÓTKA MONOGRAFIA WSZYSTKICH MIAST, MIASTECZEK I OSAD w KRÓLESTWIE POLSKIM”
[77 MB]
from the National Library of Poland, digital library (polona)

3 volumes of an unfinished work which, according to wikipedia.pl, „… presents the history of toponymy of modern, north-western Poland and north-eastern Germany”.After the end of WW2, the resource was used by the Polish Komisja ds. Ustalania Nazw Miejscowości (The Commission for the Determination of Place Names). Probably the most important and influential work on the subject of toponymy of the area.Includes 1:300 000 maps.More information about the author can be found in wikipedia.pl
Courtesy of Katedra Geologii i Geografii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznan. Adama Mickiewicza w Poznaniu.[OCR]


ATLAS NAZW GEOGRAFICZNYCH SLOWIANSZCZYZNY ZACHODNIEJ ZESZYT I (42 Mb, pdf)
ATLAS NAZW GEOGRAFICZNYCH SLOWIANSZCZYZNY ZACHODNIEJ ZESZYT IIA (76 Mb, pdf)
ATLAS NAZW GEOGRAFICZNYCH SLOWIANSZCZYZNY ZACHODNIEJ ZESZYT IIB (36 Mb, pdf)


Publication by the Rada Portu i Drog Wodnych w Gdansku (Ausschuss für den Hafen und die Wasserwege von Danzig), in Polish (Polish and German-language variants were published between 1921 - 1939, possibly even yearly). Includes interesting stats, photos and two plans of the port of Danzig, which are also available, separately, in Mapster. [OCR]

Port Gdański [147 MB]

Port Gdański [42 MB]

SPIS ABONENTÓW WARSZAWSKIEJ SIECI TELEFONÓW. ROK 1938/39
Please note, pdf file size is approx. 150 MB!)
Courtesy of the Library of Congress

S. Czarnocki "OBJAŚNIENIA DO MAPY BOGACTW KOPALNYCH POLSKI" (1931), wyd. MINISTERSTWO KOMUNIKACJI
Courtesy of the Library of Congress

Propaganda publication from 1946 showing the benefits gained by Poland from having lost the “Eastern territories” - „Kresów” to the Soviet Union.
F. FIEDLER W SPRAWIE GRANIC WSCHODNICH (1946).
24 Mb, [OCR]


Modern publications in Polish

The “Bible” on WIG printed in 1974, but never actually published. This is THE comprehensive, if somewhat outdated, resource on WIG.
Bogus
ław Krassowski: „Polska Kartografia Wojskowa w latach 1918 - 1945”
 
A typescript of the PhD thesis by Bogusław Krassowski. It was the foundation, much shortened and censored form, for the book by the same author, mentioned above. Please note, the typescript is over 500 pages long, hence a very large pdf file. If 280 Mb is too much, a compressed - but perfectly legible variant (110 Mb) is available below.
Bogusław Krassowski „Polska Kartografia Wojskowa 1919 -1945” [praca doktorska]
[(111 Mb)]


-- no compression, full size
Bogusław Krassowski „Polska Kartografia Wojskowa 1919 -1945” [praca doktorska]
[278 Mb]

The typescript courtesy of Mrs Irena Krassowska


B. Krassowski „Z DZIAŁALNOŚCI KARTOGRAFÓW W OKUPACYJNEJ WARSZAWIE” [17 MB, pdf]

B. Krassowski „Analiza zasięgu polskich map topograficznych w przeddzień wybuchu II wojny światowej” (.doc).
B. Krassowski „Analiza zasięgu polskich map topograficznych w przeddzień wybuchu II wojny światowej (1982) (pdf)


Publications in French

WIG bulletin on topographic survey, in French
TRAVAUX GÉODÉSIQUES.. DE 1930 A 1932 RAPPORT
[35.5 Mb, PDF]

TRAVAUX GÉODÉSIQUES.. DE 1933 A 1935 RAPPORT [35.5 Mb, PDF]
TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES 1 janvier 1938 [9.8 Mb, PDF]


Publications in German

1931 volume on the work of the German Reichsamt fuer Landesaufnahme (RfL), including descriptions and lists of the most popular German map series (KdwR, KDR, Messtischblatt, etc.). The files does not include map cutouts and photographs. Pdf variant with no figures and map cutouts (small) [13 Mb, PDF]
Das Reichsamt für Landesaufnahme und seine Kartenwerke, 1934

The full version of the abovementioned book, including all images and map samples:
Das Reichsamt für Landesaufnahme und seine Kartenwerke 1934 [OCR], 600 dpi, 320 MB
Das Reichsamt für Landesaufnahme und seine Kartenwerke 1934 [OCR], smaller file, approx. 120 MB


Brochure with RfL price list for 1934:
„Preisverzeichnis der Karten und verschiedener Kartenwerke“


Translations of Polish articles on a range of survey and cartography topics, date uncertain, either in late 1930s, or already after the outbreak of WW2.

Translation of the introduction to the Catalogue of Altitude Points. Polish original, i.e. the whole volume, dated 1939, is available above, among the Polish documents. After the war the translations were captured in the British occupation zone of Germany and used until 1960s by the Directorate of Military Survey. Polish original, i.e. the whole volume, dated 1939, is available above, among the Polish documents.
Hoehenverzeichnis der Festpunkte des polnischen Nivellementsgrundnetzes 1939

-- Translation of an article from the “Survey Review” (No 9/1936, p. 189-190)
Übersetzung aus Przeglad Mierniczy Jahr 1936 Nr 9 Seite 189-190

-- Translation of an article from the “Survey Review” (No 5-6/1937, p.102-122)
Übersetzung aus Przeglad Mierniczy Jahr 1937 Nr 5-6 Mai-Juni Seite 108-122

-- Translation of an article from the “Bulletin of the Geographic Service” (Wiadomosci Sluzby Geograficznej), No 1/1937 r p. 15-22, but no tables)
Übersetzung aus Wiadomosci Służby Geograficznej 1937 März Heft1,Seite 15-22

-- A very interesing PhD paper on WIG dated 1942 (please note, the PDF is approx. 120 MB. [110.5 Mb, PDF]
Beitrage zur Entwicklung der amtlichen polnischen Kartografie 1919 - 1932

IINSTRUCTIONS FOR ESTABLISHING CONTROL POINTS AND THE USE OF LISTS OF COORDINATES OF THE ERSTWHILE CZECHOSLOVAKIAN ARMED FORCES) [OCR]
ANLEITUNG FÜR DIE BESTIMMUNG VON FESTPUNKTEN UND DEN GEBRAUCH  DER KOORDINATENVERZEICHNISSE DER EHEMALIGEN TSCHECHOSLOWAKISCHEN WEHRMACHT

G. Baumgart "Gelände- u.Kartenkunde" (1942)

G. Baumgart "Gelände- u.Kartenkunde" - smaller file
Cartography & Topography - one of the last edition of this very-well known German publication
Courtesy of Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwerstytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
 
Reichsamt fuer Landesaufnahme - Mitteilungen (German equivalent of Polish “Wiadomości Służby Geograficznej”, published by Reichsamt fuer Landesaufnahme).

Extract from MITTEILUNGEN des Reichsamts fuer Landesaufnahme 5/1940
(170 Mb)
Extract from MITTEILUNGEN des Reichsamts fuer Landesaufnahme 5/1940 (smaller file)
published in 5/1940

RfL also published topical (special volumes, the so-called “Sonderhefte”

Sonderheft 4 (1926)
M. Graeser „Prüfung der Genauigkeit der topographischen Grundkarte 1 : 5000“
courtesy of the Library of Congress, USA

Sonderheft 7 (1928)
courtesy of the Library of Congress, USA

Sonderheft 8 (1929)
„Vergleichsmessung an der unteren Oder, ausgeführt im März 1928 zur Prüfung der Genauigkeit der topographischen Grundkarte 1 : 5000“
courtesy of the Library of Congress, USA

Sonderheft 9 (1931)
A volume on new ways of map creation in Reichsamt für Landesaufnahme. Interesting information on Messtischblatt and a design for a new German 1:50,000 map (Deutsche Karte 1:50 000).

Otto H. Krause "Neue Wege der Kartenherstellung im
Reichsamt für Landesaufnahme, 1931 [OCR]. Large file (63 MB)
Otto H. Krause "Neue Wege der Kartenherstellung im Reichsamt für Landesaufnahme, 1931 [OCR]. Small file (approx. 23 MB)

Sonderheft 13
R. v. Mueller “Das Reichsamt für Landesaufnahme vom Kriegsende bis zum Frühjahr 1934”
courtesy of the Library of Congress, USA

Sonderheft 23 (1943)
H-P. Kosack "Wörterverzeichnis für russische Karten"
Słownik terminów używanych na mapach rosyjskich
Courtesy of Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwerstytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Sonderheft 26 (1943)
F. Hunger „Beitrag zur konformen Abbildung von Großräumen in der Geodäsie“
courtesy of the Library of Congress, USA

Sonderheft 28 (1943)
M. Ohlsberg „Druckbildherstellung in der Flachdrucktechnik“
courtesy of the Library of Congress, USA

Anweisung für die Herstellung und Abgabe von Karten, Bildplänen u. Koordinaten-Verzeichnissen der Truppenübungsplätze (1942)
courtesy of the Library of Congress, USA

Tafeln der Gauß-Krueger-Koordinaten DHG-Blatteckentafel
(1942)
courtesy of the Library of Congress, USA


Topographic Symbols

„MUSTERBLATT und Zeichenvorschrift für die Deutsche Grundkarte 1 : 5000 und Katasterplankarte“ (1942)
courtesy of the Library of Congress, USA

Topographic symbols (German and Polish maps) ed. 1941, approx. 33Mb (PDF)
Bildliche Darstellung der Kartenzeichen in den amtlichen deutschen Karten

A brochure on topographic symbols on German maps. Date of publication unknown, low resolution, missing tables 1 & 2.

Kartenzeichen für die Maßstäbe 1:25 000, 1:100 000, 1:300 000 [Rozmiar: 0.9 Mb, PDF]

"Zeichenerklärung für Russische Karten"
(1942) [390 Mb]
"Zeichenerklärung für Russische Karten" (1942) - smaller file
Description of map symbols used in Soviet maps


KARTENZEICHEN FÜR MILITÄRGEOGRAPHISCHE KARTEN (Topographic symbols used military-geographic (Mil-Geo) maps . 1944, 30 Mb, pdf.)
(Scanned version, while previously we only had access to photos)


SKIZZEN 1:5 000 ÜBER DEN GEPLANTEN AUSBAU DER NJEMENSTELLUNG (1916)
1:5,000 topo sketches of a planned developemnt of field fortifications alongside the Nemen
Document courtesy of “Germandocsinrussia.org

 
Mil-Geo Descriptions (Mil.-Geo-Angaben / Beschreibungen)

Short mil-geo description of (Tsarist) Russia
L. Schmidt „Kurze militär-geograpische Beschreibung RUSSLANDS“ (1913)
courtesy of the Library of Congress, USA

The Baltic:

Mil.-Geo Angaben Grenzgebiet Ostsee (1937)
Mil-Geo description of the border area of the Baltic
Document from “Germandocsinrussia.org

“Sudetenland”:
Militärgeographishe Beschreibung der Sudetenländer - Military & geographical Description of the Sudetenland, prepared prior to the “Fall Gruen” (Case Green), the invasion of Czechoslovakia, dated 1938. 198 Mb, pdf
Militärgeographishe Beschreibung der Sudetenländer - smaller file (42 Mb)

Lithuania and Klaipėda area:
Militärgeographische Beschreibung von Litauen und dem Memelgebiet, 15.Februar 1939 - „Military & geographical Description of Lithuania and the Memel Area, 15 February 1939 (on 22 March, the Memel Area was annexed by III Reich). Please note that almost all the text is in Fraktur, sometimes called “Gothic” font The publication contains some pictures, blueprints (bridges). No maps in this version, the two maps attached to the back cover will be scanned in the next few months and made available (one of them is large, in colour, in 1:600 000 scale). The publication contains some pictures, blueprints (bridges). No maps in this version, the two maps attached to the back cover will be scanned in the next few months and made available (one of them is large, in colour, in 1:600 000 scale). The document contains interesting hand-written notes on when it was captured by US Military (“captured 28th May 46”) and the subsequent “road-shows” the book was used for, until mid-1950s. File size: 40 Mb

Poland:

Übersicht über die wehrwirtschaftsliche Lage von Polen (Juni 1937)
Overview of Polish economic situation (June1937)

Document from “Germandocsinrussia.org
 
Die Wehrwirtschaft der Republik Polen (Teil I), 1939
Military Industry / armed forces of Poland (p. I)
Document from “Germandocsinrussia.org
 
Mil-geo Beschreibung von Polen (Abgeschlossen 01.07.1939) - „Mil-geo description of Poland”, up to . 1st July1939
An important document on German plans for an invasion of Poland. (Fall Weiß). Some maps and plans attached to this publication are available in the map and town plan section of Mapster (German maps and plans dated 1939). Large file, pdf, approx. 220 Mb. A smaller variant (57 Mb) is available below:
Mil-geo Beschreibung von Polen (Smaller file, 57 MB)

A collection of “drive-through” sketches of towns in Poland in the above Mil-Geo Beschreibung was also published as a separate booklet.

Stadt-Durchfahrten in Polen und Danzig (Skizzen)
[30 MB, PDF]

Stadt-Durchfahrten in Polen und Danzig (Skizzen) - smaller file
[10 MB, PDF]


USSR:

Auswertung der alten Unterlagen aus dem Weltkrieg über die Festung Brest-Litowsk (approx. 1940)
Evaluation of documents from the times of Great War on the Brzesc Litewski fortifications, 1916 - 1940.
Document from “Germandocsinrussia.org

Strassen u. Brücken (ok. 1941 r.)
Roads and bridge (Russia / USSR)
Document from “
Germandocsinrussia.org

European USSR. Karelia and Kola:

Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland. Korelian und Kola. Textheft (1941)
Military-geographic description of European Russia. Karelia and Kola.
Document from “
Germandocsinrussia.org


European USSR. Baltic Countries:

Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland. Die Baltischen Länder (Estland, Lettland, Litauen). Textheft (1941)
Military-geographical description of European Russia. Baltic Countries (Estonia, Latvia, Lithuania). Description.

Document from “
Germandocsinrussia.org

European USSR. Leningrad Region:

Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland. Gebiet Leningrad (1941)
Military-geographic description on European Russia. Leningrad Region:
Document from “Germandocsinrussia.org

European USSR. Belarus:

Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland Weissrussland Bildheft - A section of the „Mil.-Geo Angaben Russland” from 1941, prepared for the upcoming Fall Barbarossa. An element of Mil.-Geo Angaben Russland, a picture book with several dozens of images from Belarus (including the parts of eastern Poland annexed by the Soviet Union in 1939). Interesting pictures (towns and countryside, transportation, natural obstacles, population, etc.). 1941.
[29.6 Mb]

Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland. Weissrussland. Textheft (1941)
Military-geographic description on European Russia. Belarus. Text.
Document from “Germandocsinrussia.org

Mil-Geo Angaben Europäische Russland Weissrussland Stadtdurchfahrtpläne [OCR]

Throughfare town plans of Belarus (includes some towns of Eastern Poland, annexed by the USSR on and after 17th September 1939. 9 MB. Please note the town plans do NOT come with street names.
Mil-Geo Angaben Europäische Russland Weissrussland Stadtdurchfahrtpläne
(The same plans, which can be used individually (zipped jpgs, but good quality)
, 155 MB

European USSR. Ukraine:

Mil-Geo Angaben Europ.Russland Ukraine Moldowa Krim 1941 II
Document from “Germandocsinrussia.org

Mil-Geo Angaben Europäische Russland UKRAINE Stadtdurchfahrtpläne [OCR]

Throughfare town plans of Ukraine (includes some towns of South-eastern Poland, annexed by the USSR on and after 17th September 1939. 25 MB. Please note the town plans do NOT come with street names.). 25 Mb, pdf
Mil-Geo Angaben Europäische Russland UKRAINE Stadtdurchfahrtpläne
(The same plans, which can be used individually (zipped jpgs, but good quality)
, 315 MB

Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland. Ukraine mit Moldaurepublik und Krim. Teil II, Stadtdurchfahrtpläne u. Stadtpläne (1941)
Military-geographic description on European Russia. Ukraine, Moldova, Crimea, part II. (incomplete)

 
European USSR. Ural area:

Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland. Ural-gebiete (1941)
Military-geographic description on European Russia. Ural Mountains.
Document from “Germandocsinrussia.org

European Russia. Volga Region:

Militärgeographische Angaben über das Europaeische Russland. Die Wolgagebiete (1941)
Military-geographic description on European Russia. Volga Basin.
Document from “Germandocsinrussia.org

Militärgeographische Beschreibung und Ueberblick Wasser Polesien und Weissrussland (1941)
Military-geographic description and overview of the Polesia and Belarus waterway system (1941)
Document from “Germandocsinrussia.org

Militärgeographische Beschreibung Flussnetzes westrussischen Grenzgebiet (1941)
Military-geographic description of waterways of western border areas of the USSR.
Document from “Germandocsinrussia.org

Militärgeographische Beschreibung im westrusslischen Grenzgebiet - Flusskartei Düna (1941)
Military-geographic description of waterways in the western Soviet Union - river Daugava tables.
Document from “Germandocsinrussia.org

Militärgeographische Beschreibung im westrusslischen Grenzgebiet - Flusskartei Niemen (1941)
Military-geographic description of waterways in the western Soviet Union - river Neman tables
Document from “Germandocsinrussia.org

Mil.-Geo.-Beschreibung Kampfraum Staraja Russa (Textheft), 1943
courtesy of the Library of Congress, USA

Mil.-Geo.-Beschreibung Kampfraum Staraja Russa (Textheft), 1943
- another version of the same document (photography)
courtesy of the Library of Congress, USA


Mil.-Geo.-Beschreibung Kampfraum Staraja Russa (Textheft)
, 1943
Reverse colours  (positive)
courtesy of the Library of Congress, USA


Report on the Ukrainian area occupied, since 18th century, by Mennonite settlers from West Prussia
K. Stumpp “Bericht über das Gebiet CHORTITZA” (1943)
courtesy of the Library of Congress, USA

A somewhat different description of the USSR
Luftgeographische Beschreibung Europäisches Russland (Please note the pdf is approx. 330 Mb!)
smaller file (approx. 200 Mb):
Luftgeographische Beschreibung Europäisches Russland
courtesy of the Library of Congress, USA

MITTEILUNGEN des Chefs des Kriegs-Karten-und-Vermessungswesens
German, military equivalent of Polish “Wiadomości Służby Geograficznej”, published during WW2 as a monthly. We will try to scan all the missing issues of this periodical.

1 (Mai) 1942
2 (Juni) 1942
3 (August) 1942
3 (August) 1942 (v.2)
courtesy of the Library of Congress, USA

4 (September) 1942
5 (Oktober) 1942
6 (November) 1942

1 (Januar) 1943
2 (Februar) 1943
4 (März) 1943
5 (April) 1943
6 (Mai) 1943
7 (Juni) 1943
8 (August) 1943
10 (Dezember) 1943
11 (Dezember) 1943
11 (Dezember) 1943 (v.2)
ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA

1 (Januar) 1944
2 (Februar) 1944
3 (März) 1944 (niepełny)
Unfortunately an incomplete issue of Mitteilungen, March 1944. From the collection of B. Krassowski, by permission of Mrs. Irena Krassowska. We will attempt to make most of the issues of Mitteilungen by end of 2018 r.
4 (April) 1944
5 (Mai) 1944
(photo)
6 (Juni) 1944
(photo)


Kartenbriefe - this vague title (literally: “Notes / Information on maps”) refers to brochures by the German military cartography service listing their progress in various map types, e.g. map types, updates, index sheets, etc.). Once the materials were captured in Germany by British and American forces, they were re-used, particularly in times of the cold war, hence some index sheets are missing. We will attempt to identify and scan them if found elsewhere. Please note that the publications were marked as “Geheim” (secret), and published in a very low number of copies, so it might be very hard to find and scan missing issues.

Kartenbrief Nr 4 / 1940
Kartenbrief Nr 5 / 1940
Kartenbrief Nr 5a / 1940
Kartenbrief Nr 6 / 1940
Kartenbrief Nr 7 / 1940
Kartenbrief Nr 8 / 1940
Kartenbrief Nr 9 / 1940
Kartenbrief Nr 10 / 1940
Kartenbrief Nr 11 / 1941
Kartenbrief Nr 12 / 1941
Kartenbrief Nr 13 / 1941
Kartenbrief Nr 14 / 1941
Kartenbrief Nr 15 / 1941
Kartenbrief Nr 16 / 1941
Kartenbrief Nr 17 / 1941
Kartenbrief Nr 18 / 1941
Kartenbrief Nr 19 / 1942
courtesy of the Library of Congress, USA

Kartenbrief Nr 20 / 1942
Kartenbrief Nr 21 / 1942
Kartenbrief Nr 22 / 1942
Kartenbrief Nr 23 / 1942
Kartenbrief Nr 24 / 1943
Kartenbrief Nr 25 / 1943
Kartenbrief Nr 26 / 1943
Kartenbrief Nr 27 / 1943
Kartenbrief Nr 28 / 1943
Kartenbrief Nr 29 / 1944
Kartenbrief Nr 30 / 1944
(incomplete)
Kartenbrief Nr 31 / 1945
(incomplete)


Vermessungsbriefe
A similar set of brochures published by German military cartographic service (Abteilung für Kriegskarten- und Vermessungswesens), focused on military survey rather than mapping. Unfortunately, the brochures are so rare that only two of them are originals, the rest are photocopies, probably produced by the post-WW2 British military service. Currently we have no other information about the Vermessungsbriefe.

Vermssungsbrief 1 Oktober 1940 (copy)

Vermssungsbrief 2 Februar 1941 (copy)
Vermssungsbrief 3 Mai 1941 (copy)
Vermssungsbrief 4 September 1941 (copy)
Vermssungsbrief 5 Januar 1942
Vermssungsbrief 6 Mai 1942 (copy)
Vermssungsbrief 7 Juli 1942 (copy)
Vermssungsbrief 8 Oktober 1942
Vermssungsbrief 9 Februar 1943
Vermssungsbrief 11 März 1944 (copy)

A review of Polish and Soviet cartographic materials and their German equivalents, as of November 1940. Brochure prepared for the upcoming German attack on the Soviet Union in 1941. The publication is a cross between a “Planheft” and a “Vademecum” publication. The Kartenwerke... Includes an interesting, though not very clear index sheet for the (available) 1:25,000 Polish (WIG) maps. Published by: Armeeoberkommando 4. Some information about Armee 4 can be found, in English HERE.
Polnische und Russische Kartenwerke. Stand November 1940 [37.5 Mb, PDF]
Polnische und Russische Kartenwerke. Stand November 1940 [13,5 Mb, PDF]

Another, almost identical overview of Polish and Soviet cartographic materials and their German equivalent works, this time updated for March 1941, published by: Armeeoberkommando 4.

Polnische und Russische Kartenwerke. Stand November 1941 [41.3 Mb, PDF]
Polnische und Russische Kartenwerke. Stand März 1941 [18 Mb, PDF]

A volume with a summary of cartography of the countries east of 3rd Reich, or those already conquered by Germany. Includes interesting map samples in various scales, and index sheets. Please note that, as before, the font is Fraktur (so-called “Gothic” font)
Vademecum Ost 1940 v.1.0 43 Mb, pdf

Vademecum Ost 1940 v.1.0
[smaller file (13.5Mb), lower image quality]


Dated January 1944, this volume comes with some interesting index sheets on Poland. Nevertheless, more comprehensive information is available in “Planheft Osteuropa ehem. Polnischer Raum”, dated August 1944
Vademecum Osteuropa ehem. Polnischer Raum, 27 Januar 1944 [32 Mb, PDF]
Vademecum Osteuropa ehem. Polnischer Raum, 27 Januar 1944 [12.7 Mb, PDF]

„Preliminary Manual for the Design and Preliminary Production of 1:500,000 Map”. Translation from Russian. Original dated 1940, published by Kriegskarten und Vermessungsamt Warschau in 1943 [OCR]

Publication from the private collection of B. Krassowski, with a kind permission of Mrs Krassowska.

„Vorläufige Anweisung für den Entwurf und die technischen Vorarbeiten zur Herstellung der Karte im Maßstab 1:500 000”

„Vorläufige Anweisung für den Entwurf und die technischen Vorarbeiten zur Herstellung der Karte im Maßstab 1:500 000”

(smaller file)

"Verzeichnis der Deklinationswerte für das Gebiet des ehemaligen Staates Polen und Isogenenkarte; Jahresmittelwerte 1941"
Kr. Kart. u. Verm. Amt Warschau (1942)
courtesy of the Library of Congress, USA

• German “Planheft” publications
. Reference volumes with some information and comprehensive collections of index sheets to all maps series of a given area or a country. They date back to approx. 1935 (1st edition of Planheft Polen), but as those early editions were superseded by more current ones, and probably destroyed, what is available is, typically, dated 1940 - 1944.

A large collection of index sheets on various maps types, east of the 3rd Reich. However, the “east” in this case is a very wide area, from Scandinavia, through the Baltic States, Poland, Soviet Union, Romania, as far south-east as Turkey and Palestine. Please be advised: - a large file (65 Mb), but the index sheets are of good quality. Text in Fraktura font.
Planheft Übersicht Ost 1941

Index sheets of German maps covering the Area of the Soviet Union (and elsewhere), in scales from 1:25,000 right up to 1:4 M. It also shows index sheets of Soviet map coverage of Central Europe (this information is far from correct as, by the time the Planheft went to print, Germans had only captured some of the Soviet maps and the full extent of Soviet cartography of Europe was not known). The Planheft also includes 40-page long guide to map symbols used on Soviet maps.
The last edition of this publication, planned for mid-1944, which would probably be much more informative, was either not printed, or destroyed shortly after it went to print, as no copies are known to survive the war.
Planheft RUSSLAND 2 Ausgabe X.42 [84 Mb]

Planheft RUSSLAND 2 Ausgabe X.42 [18.5 Mb]

A summary of information on Polish and German cartography of Central Europe by mid-1944. Very interesting information and index sheets of map types in use, which demonstrate the scope of progress of German work in cartography. It is also a graphic stock-take of which Polish maps fell into German hands after the fall of Poland in 1939 (WIG maps in 1:25,000 - 1:100,000). This information might be particularly useful to those users who want to find out if a specific sheet of 1:25,000 was published which gives some hope to a chance of finding it somewhere. Nevertheless you should be aware that not all materials might have been captured by Germany after 1939, moreover, the Planheft does contain certain mistakes, so while authoritative, it is not a definite and fully reliable source.
Planheft OSTEUROPA ehemals Polnischer Raum 1944 [63 Mb]

Planheft OSTEUROPA ehemals Polnischer Raum 1944 [12.9Mb]

Planheft Polen (1939)
Pre-WW2 edition (much less developed than the later, 1944 edition)

Document from the “Germandocsinrussia.org

Index sheets of Lithuanian, Latvian, Estonian, German and Soviet maps of the Baltic area, as well as information on triangulation networks, etc.
Planheft Osteuropa Baltischer Raum, 14.06.1944 [58 Mb]

Planheft Osteuropa Baltischer Raum, 14.06.1944 [21.5Mb]

PLANHEFT SÜDOSTEUROPA SÜDLICHER TEIL - one of the larger publications of this type, dated August 1943.
Large version approx. 290 Mb (pdf)
Small version (still good quality), is “only” 85 Mb

Planheft Niederlanden (VI.1944)

"Länderweise Zusammenstellung aller Karten und Mil-Geo-Artbeiten”
The main publication of this type by the German military cartography service during WW2. Despite its title it does NOT contain all index sheets of all map types, nevertheless it is a very comprehensive volume, several hundred pages long and with approx. 150 index sheets. This edition comes from mid-1943. The second, 1944 edition, was probably lost by the end of WW2. After the war, the volume was captured by the British Military Cartography (Directory of MIlitary Survey) and “improved”, by adding index sheets, presumably from the 1944 edition or from the Kartenbriefe. Therefore some of the index sheets are scanned photocopies, others are available in both 1943 and 1944 edition (dates in the bottom-right corner). ou will also notice hand-written comments on some of the pages, both in German, presumably made by the original owner(s), and later ones, in English. Please note several (no more than 5) index sheets are missing. We will try hard to locate them and add to the publication in the future.
LÄNDERWEISE ZUSAMMENSTELLUNG ALLER KARTEN UND MIL-GEO ARBEITEN [235 Mb, PDF]

LÄNDERWEISE ZUSAMMENSTELLUNG ALLER KARTEN UND MIL-GEO ARBEITEN [91 Mb, PDF]

Index sheets only -- no actual maps from the publication, in jpg format, compressed to a .zip archive
LÄNDERWEISE ZUSAMMENSTELLUNG ALLER KARTEN UND MIL-GEO ARBEITEN [285 Mb, PDF]Wehrgeologie: Dnjepr, Bug (1943 - 1944)

January 1954,

SECRET

We return herewith the two volumes on the DNYEPR and its tributories, lent to us by J.I.B.3/B to further the research for such material. (...)
These volumes appear to be the only surviving copies and we should be most grateful for a further loan at your convenience to permit the preparation of coloured copies, at a later date.

Evaluation of Two Folders of Wehrgeologenstelle 16

Folder 1. Dnjepr - Charakteristik I
Folder 2. Ingulez, Ssinjucha, Bug und Nordukraine

These two folders contain reports of the Wehrgeologenstelle 16 and of various other German military geology units, dated 1943-44. They consist either of reports accompanied by Manuscript maps, profiles and sketches, or of manuscript maps only. Scale of maps vary; majority of maps are at scale 1:100,000 and     1:50 000. Topo maps are, as a rule, used as base.
The subject of the majority of the reports are descriptions of the physical char cteristics of rivers and their valleys; depth, width, bottom, flow, brinks, highwater, inundated areas, crossings, bridges, highways, to determine the military value of the terrain for defense or offense. However, the amount of information shown varies. Other reports were made to determine possibilities of construction of field fortifications and roads.
Besides the rivers mentioned above, some reports refer to the Pruth River.
A preliminary check indicates, that probably none of the material is available at AMS. It is possible that other copies of these reports were in the Heringen collection and are available in Washington.
Most of the reports seem to be based on field checks and should therefore be accurate. The reports should be valuable for MIB for bridges, roads and for check of physical characteristics. They should be very valuable for the geography section of the USSR Branch of RSID.

Wehrgeologenstelle 16: Ingulez, Ssinjucha, Bug und Nordukraine, 1943
[812 Mb!]
Wehrgeologenstelle 16: Ingulez, Ssinjucha, Bug und Nordukraine, 1943 [149 Mb] (small)
Wehrgeologenstelle 16: Dnjepr Charakteristik I, 1943 [430 Mb]
Wehrgeologenstelle 16: Dnjepr Charakteristik I, 1943 [84 Mb] (small)


Other materials

Statistiches Gemeindeverzeichnis bisherigen polnischen Staates (1939)
“Statistical catalog of nationalities in the former Polish state” - courtesy of Mr Ryszard Hubisz.


"Ostgebiete des Deutschen Reiches und das General-gouvernement der besetzten polnischen Gebiete in statistischen Angaben" (1940)
Publikationsstelle Berlin-Dahlem.
courtesy of the Library of Congress, USA

"Ortsverzeichnis von Polen : zur Verwaltungskarte von Polen 1:500 000, mit Blatteinteilung der Sonderdrucke von Polen 1:300 000" (1940)
courtesy of the Library of Congress, USA

"Ortsnamenverzeichnis der Ukraine auf Grund der administrativen Karten der SSR der Ukraine" (1943) [due to VERY poor quality of the original document - crumbling - only a few pages and a map have been scanned!]
Publikationsstelle Ost
courtesy of the Library of Congress, USA

"Verzeichnis der Belegungsstärken im Generalgouvernement. Teil I. Distrikt Krakau" (1941)
"Verzeichnis der Belegungsstärken im Generalgouvernement. Teil II. Teil I. Distrikt Krakau" (1941)
"Verzeichnis der Belegungsstärken im Generalgouvernement. Teil II. Distrikt Lublin" (1941)
courtesy of the Library of Congress, USA

“Guide to Warschau with numerous photographs, a list of German institutions, public buildings, information on District Warschau and a town plan with new, German street names” (1942) - Ordered by the Department of Propaganda by the Governor of District Warschau.
K. Grundmann "Führer durch Warschau, mit zahlreichen Abbildungen, Verzeichnis den deutschen Behörden, öffentlichen Einrichtungen, Angaben über den Distrikt und Stadtplan mit neuen deutschen Straßenbezeichnungen" (1942)
im Auftrage der Abteilung Propaganda beim Gouverneur des Distrikts Warschau
Buchverlag Deutscher Osten GmbH. Krakau 1942
courtesy of the Library of Congress, USA

A guidebook to the countryside around Warschau, published by the Kriegskarten und Vermessungsamt II, Warschau in 1942 r, with a 1:100,000 map. A rather peculiar map, given the context, showing routes for daily trips, presumably for German civilian personnel in Warschau (and their families). high-resolution version of this map available in Mapster link)

Wanderungen Ausflüge in der Umgebung von Warschau (Walks in the Warschau region). 1942, 30 MB, pdf.

H. Kurk "A Guidebook to Warschau with numerous photographs, a list of German institutions, public buildings and new, German street names” (1940) - Ordered by the Department of Enlightenment and Propaganda by the Office of the Governor General.
H. Kurk "Führer durch die Stadt Krakau, mit zahlreichen Abbildungen, Verzeichnis der deutschen Behörden, öffentlichen Einrichtungen und neuen deutschen Strassenbezeichnungen."
Im Auftrage der Abt. für Volkaufklärung und Propaganda im Amt des Generalgouverneurs
Buchverlag Ost (1940)
courtesy of the Library of Congress, USA

"German General Government of Poland: overview of the area, organization and history (1940 - publ. I)"
Max Freiherr du Prel "Deutsche Generalgouvernement Polen : ein Überblick über Gebiet, Gestaltung und Geschichte" (1940)
courtesy of the Library of Congress, USA

Baedeker Guidebook to the General Gouvernment. The first (1943) and probably the only edition of this famous travel guide. Town plans from this guide book are also available in mapster.
Baedekers GENERALGOUVERNEMENT REISEHANDBUCH [143 MB]

Baedekers GENERALGOUVERNEMENT REISEHANDBUCH [37 MB]

"Regional studies on the General Gouvernment”. Published in “Krakau”, 1943 r. [OCR]
T. Müller „Landeskunde des Generalgouvernements” [101 MB]

T. Müller „Landeskunde des Generalgouvernements” [31 MB]

F. Doubek "Kartenfolge zur Landes- und Wirtschaftskunde der eingegliederten deutschen Ostgebiete und des Generalgouvernements" (1941)
(A set of maps for regional and agricultural studies of the eastern territories incorporated into Germany and the General Gouvernement.)
Courtesy the library of Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

"Die Ergebnisse der Abflussmengenmessungen im Niederschlagsgebiede der Oder in den Jahren 1888 – 1937"
(Results of the Flow Rate Measurements in the Oder basis from 1888 -1937)
The Office of the General Governer of the occupied Polish territories
Construction Division – Waterways – Instytute of Hydrography
Warschau, Kriegsausgabe 1940
(“The manuscript was prepared before the war and sent to be printed by the State Hydrographic Service of Poland - Ministry of Transport, Office of Waterways, Institute of Hydrography”)
courtesy of the Library of Congress, USA

Wehrkreis XXI (Reichsgau Wartheland) Mil-geo Überblick Bildheft 1941 r. 43 Mb, pdf (4 pages are missing). [OCR]

Courtesy of prof. Paszyński, Warsaw, who made this publication available.

"Description of Polish fortifications”. well-known publication dated 1941, including photos and map cutouts. 190 MB.
„Denkschrift ueber die polnische Landesbefestigung”
"Denkschrift ueber die polnische Landesbefestigung” (smaller file, 55 MB)

"Descprition of the fortifications of the USSR” (15.3.1941)
Die Landesbefestigungen der UdSSR 15.3.1941 Teil I (Text, taktische Angaben)
part I - Text and tactical information
Document from “Germandocsinrussia.org

Die Landesbefestigungen der UdSSR 15.3.1941 Teil II (A - Befestigungskarten der UdSSR, B - Textheft, allgemeine Erlaeuterungen u. Einzelangaben)
part II, A: maps with fortification overprint (missing), B: text, general and detailed information
Document from “Germandocsinrussia.org

Die Landesbefestigungen der UdSSR 15.3.1941 Teil III (Technische Einzelangaben und Bilder)
cz. III. Technical specification, figures and photographs
Document from “Germandocsinrussia.org

Vol. II, West Preussen, 19896, 26 Mb [OCR]

DIE NIVELLEMENTS-ERGEBNISSE DER TRIG-ABT. KOENIG-PREUSS LANDES-AUFNAHME HEFT II WESTPREUSSEN)


Military Geology (niem. Wehrgeologie)
E. Wasmund „Wehrgeologie in ihrer Bedeutung für die Landesverteidigung“ (1937)
courtesy of the Library of Congress, Washington

C. Mordziol „EINFÜHRUNG IN DIE WEHRGEOLOGIE“ (1938)
courtesy of the Library of Congress, Washington

6. Wehrgeologischer Lehrgang in Heidelberg 14. bis 20.XII.1940 (excerpts)
courtesy of the Library of Congress, Washington

Other documents in German

DANZIG FÜHRER MIT PHARUSPLAN UND ABBBILDUNGEN
Guidebook to Danzig with a Pharus plan and drawings). No date, early 1920s. Plan also available in Mapster.

"A mini-Danzig guidebook with a Pharus plan". A different variant of a popular inter-war guidebook. No date, approx. early 1920s. The plan, slightly different to the one above is also available, in high resolution, via Mapster.
Kleiner FÜHRER durch DANZIG mit Pharusplan [30 MB]

H. Martin "Freie Stadt Danzig" (1933)
courtesy of the Library of Congress, Washington

W. Deuticke – “Ostpreussen und der polnische Korridor”, 1921
File scanned at “The Internet Archive”

Dmytro Dontsov „Die Ukrainische Staatsidee und der Krieg gegen Russland”, 1915
File scanned at “The Internet Archive”

(1915)
K. Volodymyr „Die Ukraine und ihre Bedeutung im gegenwärtigen Kriege mit Russland


Publications in English

GSGS (Misc.) No 100 - THOROUGHWAY TOWN PLANS OF AUSTRIA (1944)
including a not-too-legible map of Austria, 1:600,000
Polish Ministry of Information, approx. 1942 r. Pdf, [OCR]

STATISTICAL ATLAS OF POLAND (pdf, approx. 77 MB)
STATISTICAL ATLAS OF POLAND (pdf, approx. 40 MB).
STATISTICAL ATLAS OF POLAND (
zip format, individual pages in jpg format, can be used separately, approx. 170 MB)

“FM 21-25 Elementary Map and Aerial Photograph Reading”, 1941

“FM 21-26 Advanced Map and Aerial Photograph Reading”, 1941

“FM 21-26 Map reading and Land Navigation” 1993

“FM 3-25.26 (FM 21-26) Map reading and Land Navigation” 2001

FM 30-10 MILITARY GEOGRAPHIC INTELLIGENCE (TERRAIN) [1972]
University of Nebrasca, Lincoln

1940, 24 MB [OCR]
FM 30-20 MILITARY INTELLIGENCE - MILITARY MAPS

“FM 30-21 MILITARY INTELLIGENCE Role of Aerial Photography”, 1940

“FM 31-30 Conventional Signs, Military Symbols and Abbreviations”, 1941

“German Military Symbols”, 1943

“German Military Symbols”, 1944

“German Military Symbols - Supplements”, 1944

GERMAN MILITARY ABBREVIATIONS (1943)

(US Army) Tentative Technical Manual. Use of foreign Maps [106 MB] 1942. [OCR]

(US Army) Tentative Technical Manual. Use of foreign Maps [22 MB] [OCR]

AMS MEMORANDUM NO. 453 - Geographical NAMES FOR MILITARY MAPS (ed. 2, July 1945)


Army Map Service Technical Manuals:

AMS TECHNICAL MANUAL NO. 12 RUSSIAN [CARTOGRAPHIC] GLOSSARY (ed. 2, 1951)

AMS TECHNICAL MANUAL NO. 17 RUSSIAN MAP SYMBOLS (ed 1. 1946)

AMS TECHNICAL MANUAL NO. 18 POLISH MAP SYMBOLS (ed 1. 1946)

AMS TECHNICAL MANUAL NO. 20 MAP DEPOSITORY MANUAL (ed 1.1947)

AMS TECHNICAL REPORT NO. 25 MAPPING OF THE COUNTRIES IN DANUBIAN AND ADRIATIC BASINS (1959)

AMS TECHNICAL MANUAL NO. 33A SYMBOLS FOR MEDIUM SCALE MAPS NO REDUCTION (ed 2, 1957)

AMS TECHNICAL MANUAL NO. 46 A RESEARCHER'S GUIDE TO THE ARMY MAP SERVICE LIBRARY (1951)

Technical Report AD 640 121 MECHANIZATION STUDY OF THE TECHNICAL LIBRARY, US AMS, WASHINGTON D.C. (1966)


"Foreign Maps" A US manual from 1956 with short descriptions of most map types used or known in 1955, scanned by Google
TM5-248 TECHNICAL MANUAL FOREIGN MAPS
[PDF, 47,50 Mb.]

TM 30-430 HANDBOOK ON USSR MILITARY FORCES. CHAPTER VI: Fortifications
University of Nebrasca, Lincoln

TM 30-430 HANDBOOK ON USSR MILITARY FORCES. CHAPTER XII Maps, Conventional Sign, and Symbols
(1946)
University of Nebrasca, Lincoln

Abridged bibliography of photographic interpretation : selected with emphasis upon keys, techniques, and research (1950)
University of Nebrasca, Lincoln

Engineer Intelligence Guide 13, Glossary of Natural Terrain Features (1957)
University of Nebrasca, Lincoln

Engineer Intelligence Guide 31, "Production of Cross-Country Movement Studies" December 1959
University of Nebrasca, Lincoln

An interesting sample of a cross-country (mil-geo) map from 1950, including notes

M641 (Germany 1:100,000) P5 Halberstadt (CCM - cross-country movement and terrain) - map and explanations

TM-30-548 TECHNICAL MANUAL SOVIET TOPOGRAPHIC MAP SYMBOLS
[PDF, 25,5 Mb]


JOINT ARMY NAVY INTELLIGENCE STUDY EUROPEAN U.S.S.R. GAZETTEER AND MAP APPRAISAL

Analysis of datums, control etc. for Polish 1-25,000 series

Courtesy of Mr Peter Clark (thank you very much PKC!!!)

• Planheft Polen. Translation from German (abbreviated) of the 1939 edition.  [OCR]
Planheft Polen (Notes on the maps of Poland) [22 MB]

German Town Plans. Approx. 1944[OCR]
Germany Town Plans. No I [66 MB]
Germany Town Plans. No I [18 MB]


[OCR]
NOTES ON GSGS MAPS OF GERMANY, DENMARK AND CENTRAL EUROPE [700 MB]
NOTES ON GSGS MAPS OF GERMANY, DENMARK AND CENTRAL EUROPE [193 MB]

Gazetteer German Empire western Poland

Town plan of Berlin (4 sheets + city centre) available in Mapster
, and the publication (booklet), below:
G.S.G.S. (MISC.) NO. 201

BERLIN STREET INDEX and KEY TO NUMBERED BUILDINGS for use with TOWN PLAN OF BERLIN (G.S.G.S. 4480) 3rd. EDITION 1945
courtesy of the Library of Cogress, USA

A small, but valuable publication
NUMERICAL LISTINGS OF MAPS PRODUCED BY G.S.G.S. AND D. MIL. SVY

World War II military intelligence map collection: Declassified maps from the American, British, and German militaries (in the Library of Congress)Soviet maps & plans

T. Friesen UKRAINIAN LANDS MAPS IN THE UNIVERSITY OF ALBERTA MAP COLLECTION A Cartobibliography
(1988)

[OCR]
L.C. Greives “Military Sketching and Map Reading”, 1917
File from "The Internet Archive"

[OCR]
Floyd D. Carlock “Military Topography and Photography”, 1918

File from "The Internet Archive"


MIL-GEO: THE GEOGRAPHIC SERVICE OF THE GERMAN ARMY
CIA publication dated 1951, de-classified in 2013 on German WW2 military-geographic service


Other publications in English

[OCR]
Courtesy Mr Ryszard Hubisz

“Short guide to Lemberg and surroundings” [62 MB]

“Short guide to Lemberg and surroundings”[13.5 MB]


[OCR]
N. Everitt “British Secret Service During the Great War”, 1920
File from "The Internet Archive"

[OCR]
“Army. Evacuation of North Russia 1919
File from "The Internet Archive"

"AGREEMENT between the government of the United Kingdom and the Polish Government regarding MUTUAL ASSISTANCE"

London, August 25, 1939

[OCR]
“DOCUMENTS CONCERNING GERMAN-POLISH RELATIONS...” [99 MB]

“DOCUMENTS CONCERNING GERMAN-POLISH RELATIONS...” [27 MB]

P.S.Wandycz "CZECHOSLOVAK-POLISH CONFEDERATION AND THE GREAT POWERS 1940-1943"
University of California, scanne by: Google. Access: Haiti Foundation

P. J. Gersmehl “The Language of Maps”, 1991

“CORONA - America's First Satellite Program”

W. Scharfe "German Army Map of Spain 1:50 000 (1940 - 1944)(1919)
S. Shelukhyn “Ukraine, Poland, and Russia and the right of the free disposition of the peoples
File from "The Internet Archive"

Hugh P. VOWLES Ukraine and its people". A somewhat peculiar publication, dated 1939, extolling the virtue of a new, brave, communist world: “Together with their comrades in other parts of the Soviet Union these Ukrainians have left the old, low-vaulted world for ever. With their faces turned towards the future they go forth to life’s power and beauty” (etc.)
“Ukraine and its people”

____________

Infamous "Burdenko report” on the Katyn massacre, published in Moscow in 1944:

"STATEMENT OF THE SPECIAL COMMISSION FOR THE ESTABLISHMENT AND INVESTIGATION OF THE CIRCUMSTANCES OF THE SHOOTING OF POLISH OFFICERS, PRISONERS OF WAR, IN THE KATYN FOREST BY THE GERMAN FASCIST INVADERS"
courtesy of the Library of Congress, USA

Abbreviated report, published in the UK in 1944 as an add-on to the "Soviet War News Weekly"

"THE TRUTH ABOUT KATYN. Report of Special Commission for Ascerteining and Investigating the Circumstances of the Shooting of Polish Officer Prisoners by the German-Fascist Invaders in the Katyn Forest"
courtesy of the Library of Congress, USA


FINAL REPORT OF THE SELECT COMMITTEE TO CONDUCT AN INVESTIGATION AND STUDY OF THE FACTS, EVIDENCE, AND CIRCUMSTANCES OF THE KATYN FOREST MASSACRE (1952)

courtesy of the Library of Congress, USA

Publications in Ukrainian

• approx. 1939 r, pdf (6,5 MB)
ПЛЯН МІСТА ЛЬВОВА З КОРОТКІМ ПРОВІДНІКОМ
Courtesy of Mr. Ryszard Hubisz

DR OLENA STEPANIV „Modern Lviv”.  Guidebook in Ukrainian, dated 1943.
ДР ОЛЕНА СТЕПАНІВ "СУЧАСNИЙ ЛЬВІВ" [72 MB]
Courtesy of Mr. Ryszard Hubisz


Publications in Russian

Historical publications in Russian are hard to locate, most often due to the secrecy of map-making in the Russian Empire and then, the Soviet Union.

1866 [OCR]
Projekt nowych gubernii i powiatow [28.9]
Projekt nowych gubernii i powiatow [9 MB]


Маршруты Мосырского направленииa (1937)
courtesy of the Library of Congress, USA

G.Svyashhennik “MONSTROUS BOLSHEVIK VIOLENCE IN KATYN FOREST NEAR SMOLENSK, AND IN THE TOWN OF VINNITSA. Execution of twelve thousand - 12000 - Polish officers”
Георгий Священник
ЧУДОВИЩНЫЕ БОЛЬШЕВИЦКИЕ ЗЛОДЕЯНИЯ В КАТЫНСКОМ ЛЕСУ, ПОД СМОЛЕНСКОМ, И W ГОРОДЕ ВИННИЦЕ

Казнь двенадцати тысяч - 12000 - польских офицеров (1947)
courtesy of the Library of Congress, USA

Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Shoutbox
You must login to post a message.

04/30/2024 17:10
I have tried to update my email - hope it works

04/30/2024 17:02
Any reason I can't get the Polish maps 1:100,000 for Miory, Dryswiaty etc? I get the 404 error instead. Frown

08/02/2023 00:50
Glad to see you back, Marek!

08/25/2022 15:09
Hey, Marek! Trying to access maps at your page "Other Central European Maps, via both Chrome and Opera browsers, I get the dialog box "File not found (404 error) If you think what you'r

01/22/2022 22:50
Hello: I do Polish Genealogy. I need a topo map of Poland with major cities which I’ve never been able to find on the WEB. It should show post partition Poland with an out line of pre-partition Pola

03/21/2020 14:55
What's up, Marek? What are you working on? Hope all is OK.

01/26/2019 14:42
Hi: Are there any other maps showing parishes such as: Andrzej Tomczak Siec parafialna Wojewoddztwa pomorskiego Okregu bytowskiego I leborskiego W drugiej polowie xvi wieku Skala 1:300. Thanks

12/04/2017 15:22
peut-on obtenir la carte détaillée de la frontière Est suite au traité de Brest-litovsk ? merci d'avance

09/10/2017 04:54
Can I get some guidance on the projection that WIG cartographers used on the 1 to 100,000 maps?

04/02/2017 23:15
osowiec